ManuellterapiManuellterapeuter er fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi som er en universitetsutdanning på masternivå.

Manuellterapeuter har spesialistkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeuten kan i tillegg henvise til spesialist, røntgen/MR/CT og fysioterapeut, samt sykemelde. 
Behandlingsmetodene som manuellterapeuter bruker, er veldokumenterte for å lindre smerter og gjenopprette funksjon. Eksempler på slike metoder er leddmobilisering og manipulasjon, manuell bløtvevsbehandling og muskeltøyninger, veiledet trening og rehabilitering etter skader og operasjoner.