Rehabilitering


Rehabilitering har som mål å bringe pasienten tilbake til ønsket aktivitetsnivå etter en skade eller en operasjon.

Med den fysiske funksjonen som hovedfokus betyr dette at man søker å  fjerne smerte og gjenetablere bevegelighet, teknikk og koordinasjon, samtidig som man forsøker å opprettholde muskelstyrke og utholdenhet i den grad dette er mulig.