Ultralyddiagnostikk


Ultralyddiagnostikk er en avansert undersøkelse av muskel- og skjelettapparatet.

Ved hjelp av ultralyd kan man i mange tilfeller sette bedre og raskere diagnoser uten å måtte henvise til eksterne undersøkelser.
Sentralt i ultralyddiagnostikk ligger først en grundig klinisk undersøkelse, med påfølgende ultralydundersøkelse for å underbygge og sette en mer presis diagnose. Apparatet vi bruker heter SonoSite S-MSK.