Sørlandets Fysikalske ble etablert i 1981 under navnet Sørlandets Fysikalske Institutt Kristiansand AS. Instituttet er med sine åtte fysio- og manuellterapeuter landsdelens største fysikalske institutt. Alle terapeutene har offentlig driftstilskudd og refusjonsavtale med HELFO. Vi har som formål å være en bedrift med høy faglig kompetanse, og har siden starten hatt som en klar målsetting å være faglig oppdatert innen vårt fagområde.

Fem av medarbeiderne er godkjente manuellterapeuter og deltakere i den nye offentlige behandlingsordningen for manuellterapeuter. Denne ordningen gir pasienten rett til å gå direkte til undersøkelse og behandling hos manuellterapeut uten legehenvisning. Pasienten mottar likevel offentlig refusjon. Manuellterapeuten kan også sykmelde, henvise til legespesialist, røntgen og fysioterapeut.

Åpningstider

20. august til 20. juni:
man-fre   kl. 08:00 – 16:00

20. juni til 20. august:
man-fre   kl. 08:00 – 15:00